Legado is het Spaanse woord voor "nalatenschap".

Legado stelt zich tot doel de erfenis van uw dierbaar familielid te regelen door het opmaken van :

  • het "attest van erfopvolging", nodig om de banktegoeden vrij te geven.
  • de "aangifte van nalatenschap", verplichtend in te dienen bij de belastingdienst binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden.

En dit aan zeer voordelige tarieven. Alhoewel eenieder deze "aangifte van nalatenschap" zelf kan opmaken, vereist dit toch een specifieke vakkennis.
Deze kennis biedt Legado u, op grond van :

  • diploma rechten en notariaat
  • 15jaar praktijkervaring inzake het opstellen van aangiften van nalatenschap binnen een notariskantoor

Legado zorgt eerst voor het opstellen van het attest van erfopvolging. Hiermee worden de banktegoeden vrijgegeven.
Vervolgens zorgt Legado voor het opstellen en indienen van de aangifte van nalatenschap.
U hoeft zich niet te verplaatsen, er kan gewerkt worden met één of twee afspraken bij u thuis.Eva Braeckmans
Jos Coveliersstraat, 47
2540 Hove
  +32 497 23 78 81
  info@legado.be

De verloning wordt berekend op het bruto-actief van de nalatenschap.
In geval van een erfenis in rechte lijn (ouders, kinderen of kleinkinderen) gelden de hierna volgende tarieven.
Bij een erfenis in zijlijn (oom, tante, nicht, neef en vreemden) worden de percentages vermeerderd met de helft.


 Schijf van € 0 - € 32.0000,85%
 Schijf van € 32.000 - € 120.0000,60%
 Schijf van € 120.000 - € 300.0000,40%
 Schijf van € 300.000 - € 950.0000,30%
 Boven € 950.0000,15%

Daarnaast dient u rekening te houden met de volgende bijkomende kosten :

 Erfrechtverklaring€ 175 (inclusief opzoeking in het centraal register voor testamenten)
 Dossierkosten€ 150
 Registratie gift tussen echtgenoten of authentiek testament Wordt afgerekend met de notaris (of zijn opvolger) welke destijds de gift of testament heeft opgesteld
 Neerlegging eigenhandig testamentWordt afgerekend met notaris die testament neerlegt

Opmerking: voor registratie gift/authentiek testament en neerlegging eigenhandig testament wordt opdracht gegeven aan een notaris.
Deze heeft recht op uitvoeringsereloon, afhankelijk van het actief van de nalatenschap.


Ter informatie: vermelde tarieven zijn exclusief BTW (21%).U kan Legado bereiken :
  - via mail op info@legado.be
  - of telefonisch op 0497 23 78 81 (telefonisch bereikbaar elke werkdag tussen 13:30 en 18:30)


Legado staat voor :

Eva Braeckmans
Jos Coveliersstraat, 47
2540 Hove

KBO 0662.897.703.
Download hier het visitekaartje (PDF format)